Undersøkelse Happy 55plus

En undersøkelse for å utforske effekten av eksisterende levende bosteder i vårt samfunn når voksne allerede er erfarne i livet og vet hvordan de ønsker å leve når de pensjonerer seg. Dette korte spørreskjemaet ønsker å undersøke alternative levemåter som et supplement til de eksisterende strukturene vi har i dag i vårt samfunn.

 Coming soon