Montessoriskolen Lyse

Rehabilitering og utvidelse av Montessoriskolen Lyse med 100 elever i 1.-7. trinn, til 200 elever i 1.-10. trinn.

Høsten 2018 fikk Line Solgaard Arkitekter AS. og CEK studio for architecture and design oppgaven med å fullføre prosjektet for den nye skolen.  Villa Lyse er en gul listed bygning der ingen utvidelse kunne gjøres, bare gjenopprette noen originale åpninger. Den nye skolen måtte etableres innenfor det eksisterende bygget.

En ny ungdomsskoleavdeling, kjøkken, administrasjon, rom for lærere, musikkrom, toaletter og garderober ble bygget i løpet av en periode på 5 måneder. Et område på ca 800m2 ble rehabilitert. Skolen var klar til å åpne i august 2019.

De nye rommene er designet iht. Maria Montessoris filosofi. Hver ny funksjon er innebygd i sine egne åpne rom. De nye rommene er varmt innrammede åpne områder slik at studentene kan jobbe innenfor en etablert rekkefølge. Varme og holdbare materialer gjør at de kan føle seg som hjemme på skolen.

Byggeplass

Bygging varte fra 04. 19 til 08. 19.                  

Byggefirma, Oslo Entreprenør